Xem tin tức
Đăng nhập sinh viên
Đăng nhập quản trị
Tìm kiếm lớp tín chỉ

HƯỚNG DẪN GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

Bước 1: Truy cập vào website: http://dggv.cnd.edu.vn

Bước 2: Chọn chức năng Đăng nhập sinh viên
Tên đăng nhập: Mã số sinh viên + Mã lớp tín chỉ

(Sinh viên không biết mã lớp tín chỉ có thể tìm kiếm tại ĐÂY hoặc vào chức năng tìm kiếm lớp tín chỉ)
Mật khẩu: Mã số sinh viên
Ví dụ: Sinh viên có mã số CĐ5104041, lớp tín chỉ CĐ15020091.1_LT.0_LT (thì sử dụng User đăng nhập là
CD5104041CD15020091.1 và mật khẩu CD5104041
Chú ý: Tài khoản và mật khẩu sinh viên để chế độ tiếng anh và Caps Lock để đánh chữ in hoa.
Để đảm bảo quyền lợi sinh viên nên thay đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu tiên.

Bước 3: Chọn học phần và giảng viên cần khảo sát

Bước 4: Tích vào các mức phù hợp của câu hỏi

Bước 5: Nhập mã xác nhận và gửi đánh giá (Phải tích đủ các câu hỏi mới thực hiện gửi)Copyright © 2013 - Khoa Công nghệ thông tin
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0350.3849581 Fax: 0350.3843051 Email: CND@cnd.edu.vn